تاریخچه مرمت در جهان

بازدید: 3102
ایجاد شده: 22:11:10 2019/08/12
به روز رسانی: 20:11:25 2022/05/09

مدت زمان تقریبی خواندن: 1 دقیقه

تاریخچه مرمت در جهان

احساس نیاز به مرمت و نگهداری از بناهای تاریخی در اروپا و با نظریه پردازان شروع شد. زیرا بناها یا آثار تاریخی که عمری بالغ بر 100 سال دارند، برای نگهداری نیاز به تعیمرات دارند. پس روشی مناسب در جهت جلوگیری از نابودی آثار، چه ملموس و چه ناملموس از مهمترین مسایلی است که نیاز به راه حل دارد. این وظیفه مهم را معماران و مرمتگران دوران به‌ عهده دارند که وظیفه ای بسیار سنگین و خطیر است. زیرا نداشتن علم و دانش کافی در جهت بهبود بناها می تواند باعث از بین رفتن هویت یک تمدن و یا حتی آخرین نمونه از یه میراث فرهنگی متعلق به یک ملت شود. یک مرمتگر و یا معمار که مرمت و حفاظت یک بنا را بر ‌عهده می‌گیرد، باید قادر به تشخیص الحاقیات و اصالت ساختمان باشد و دانش و تکنولوژی به روز مرمت و معماری را بشناسد. همان طور که در مقاله مرمت چیست در یلدامدتور اشاره شد، بناهای تاریخی در ابتدا فقط آثاری به حساب می‌آمدند که جنبه تاریخی داشتند و هدف از توجه به آن ها و اهمیت نگهداری و مرمت آن‌ها یادآوری نحوه زندگی گذشتگان بوده است (در دوره قبل از قرن 17 میلادی).

اهمیت مرمت و نگهداری به مفهوم امروزی در قرن 18 میلادی با پیدایش شهرهای پمپی و هرکولانیوم که زیر خاکستر آتشفشان مدفون شده بوند، مورد توجه واقع شد. اما هنوز هدف و ارزش مرمت و نگهداری این آثار، مفهوم امروزی را نداشت. زیرا اولا افرادی که ارزش آثار تاریخی و زیبایی و اصالت آن‌ها بشناسد بسیار کم بودند و دوما مفهوم زیبایی شناسی آثار و بناها در محیط اصلی خود مد نظر بود، نه آثاری که به یاد مانده از اعصار گذشته و یادگاری از فرهنگ و تمدن یک ملت بوده باشد. در گذشته آثار تاریخی به منظور خودنمایی در جمع، سوغات، هدایای گران قیمت به افراد مهم و یا حتی تزیین خانه‌ها جمع آوری می‌شد.

قرون وسطی (قبل از نیمه قرن 17 میلادی)

در این دوره به مسایل باستان شناسی توجه خاصی نمی شد و تنها مساله بازسازی به شکل فرماتیک حایز اهمیت بود و هدف از مرمت و نگهداری، تنها زنده نگه داشتن یاد و خاطرات گذشتگان بوده است.

رنسانس (قرن 14 تا 17 میلادی)

در این دوره تغییر مفهوم میراث فرهنگی به عصر جدید را شاهد هستیم. از مدارک و شواهد به دست آمده از گذشته، برای شناسایی بناها و آثار دوره کلاسیک که شامل آثار یونان نیز می شد استفاده می کردند. استفاده از آثار هنری به عنوان مدل بسیار رایج بوده است و به تاریخ، سبک و فنون به کار رفته در ساخت بناها، آثار و تاریخ گذاری دقیق و انحصاری برای آن ها توجه خاصی نمی شد.

انقلاب صنعتی و خردگرایی (اواخر قرن 17 تا 18 میلادی)

آثار تاریخی که تا این زمان به صورت خصوصی نگهداری می شد برای اولین برای در معرض دید عموم قرار گرفت و اولین موزه عمومی در پاریس افتتاح شد که شامل مجموعه آثار مجسمه‌های باستانی روم نیز بود. برای اولین بار در این دوره تاریخ هنر توسط وینکلمن نوشته شد و او پایه گذار تاریخ هنر شد. آثار تاریخی از حالت شخصی و خصوصی خارج شده و به صورت عمومی عرضه شدند.

باروک و تاریخ گرایی (قرن 17 تا نیمه قرن 18 میلادی)

در این دوره از تاریخ توجه بیشتری به حوزه مرمت و نگهداری آثار تاریخی شده است. به این شکل که بخش مرمت شده یا الحاق شده از اهمیت ویژه ای برخوردار شد. در این دوره خلاقیت، تربیت، آرایش، فن و کیفیت، واژه های جدیدی در علم مرمت بودند. در این دوره دخالت در آثار و بناهای تاریخی به سه صورت انجام می‌شده است:

  • بهره گیری از خصوصیات معماری در زمان مرمت
  • فرض بر این که ممکن است روزی چنین شکلی بوده
  • کار هنری جدا از اصل اثر هنری، به عنوان تزیین و دکوراتیو

نیوکلاسیک و رومانتیسیسم (قرن 18 تا نیمه قرن 19 میلادی)

مرمت و نگهداری در این دوره به سبک دوره باروک انجام می شود، با این تفاوت که مرمت و نگهداری با اصل مدارک و اصول علمی انجام می شود. آثار هنری باید با توجه به مدارک موجود، در جهت و راستای صحت آثار، مرمت شده باشند. وجود روش علمی در مرمت آن را بیشتر به صنعت نزدیک کرد تا هنر! ولی مرمت یک هنر و حوزه میان رشته ای متشکل از هنر و علم می باشد. نیوکلاسیک ارزش اثر را بر اساس دوره کلاسیک می داند ولی در دوره رومانتیک هنری که واقعا ارزش هنری را دارد، دارای ارزش است. در این دوره مرمتگر باید شناخت کافی بر روی سبک های مختلف داشته باشد تا بتواند مسیولیت انتقال پیام اثر هنری به بیننده را بر عهده بگیرد.

آغاز مرمت و حفاظت به مفهوم امروزی (نیمه قرن 19 میلادی تا به امروز)

بحث مرمت و  نگهداری با نظر اندیشمندان شروع شد. با این نظریه که تاریخ دیگر قابل تکرار نیست و برای اصالت در این دوره از تاریخ، باید از نشانه‌های میراث فرهنگی و تغیرات در آثار هنری و معماری گذشته استفاده شود. مرمت‌های ناهمگون و خارج از اصالت تاریخی در دوره های گذشته، این اخطار را به دولتمردان داد که در جهت حفظ و اصالت این بناها قوانین و مقراراتی را وضع کنند.

دوره تاریخی

هدف از مرمت و حفاظت بناها و آثار تاریخی

رعایت اصالت اصل اثر

قرون وسطی (قبل از نیمه قرن 17 میلادی)

نگه داشتن آثار به منظور یادآوری و تقلید از نقشه‌ها و طرح‌ها

دادن هدیه به سران

حفظ آثار

یک سرگرمی خصوصی

توجه به اصالت فرم و شکل

رعایت اصل زیبایی شناسی

رنسانس (قرن 14 تا 17 میلادی)

استفاده از نقشه‌ها برای شناسایی کامل اثر

نخستین راه برای شناخت اهمیت میراث فرهنگی

اثر تاریخی همچنان یک اثر قدیمی تکرار نشدنی شناخته می‌شود

توجه به اصالت بیشتر (کالبدی)

انقلاب صنعتی و خردگرایی (اواخر قرن 17 تا 18 میلادی)

عموم سازی آثار تاریخی

عدم توجه به تاریخ

اصالت هر چیز منطبق طبیعت گرایی

باروک و تاریخ گرایی (قرن 17 تا نیمه قرن 18 میلادی)

مبارزه با عقاید دکارت توسط ویکو

تکمیل دوره‌های تاریخی

خلاقیت، تربیت و آرایش برای آفرینش هنری

خلاقیت واژه ای تازه که به اصالت معنایی عمیقی بخشید

نیوکلاسیک و رومانتیسیسم (قرن 18 تا نیمه قرن 19 میلادی)

رعایت اصل سند و مدارک موجود در جهت صحت آثار هنری

جای گذاری مکان مرمت شده و تفاوت آن با دوره اصلی اثر

مفهوم اصالت و میراث فرهنگی با توجه دیدگاه علمی خود مطرح می شود

یگانگی در باب اصالت شکل می گیرد

آغاز مرمت و حفاظت به مفهوم امروزی (نیمه قرن 19 میلادی تا به امروز)

جان راسکین از نظریه پردازان در راستای مرمت بود که عقیده داشت مرمت به هدف جلوگیری از زوال و از بین رفتن بنا و اثر انجام شود

حفظ حریم و اصالت تاریخی

با بخش مرمت جهان و ایران با یلدامدتور بمانید.

تاریخچه مرمت در جهان تاریخچه مرمت در جهان تاریخچه مرمت در جهان - Balintore Castle (1859) 2022-05-09 20:11:25 حساس نیاز به مرمت و نگهداری از بناهای تاریخی در اروپا و با نظریه پردازان شروع شد. زیرا بناها یا آثار تاریخی که عمری بالغ بر 100 سال دارند، برای نگهداری نیاز به تعیمرات دارند. پس روشی مناسب در جهت جلوگیری از نابودی آثار، چه ملموس و چه ناملموس از مهمترین مسایلی است که نیاز به راه حل دارد. این وظیفه مهم را معماران و مرمتگران دوران به‌ عهده دارند که وظیفه ای بسیار سنگین و خطیر است. اهمیت مرمت, مرمت و بازسازی بناهای تاریخی, مرمت و بهسازی, مرمت و احیای بناهای تاریخی, مرمت آثار, مرمت آثار تاریخی, مرمت میراث تاریخی, مرمت بناهای تاریخی, تاریخچه مرمت, مرمت جهان, تاریخچه مرمت جهان, تاریخچه مرمت در جهان, YaldaMedTour Barajin Salamat Road Qazvin, Qazvin Province, Iran. , info@yaldamedtour.com
img

دیدگاه‌ها

لینک دیدگاه پاسخ کاربر مهمان

کاربر مهمان

12:12:38 2020/12/20

مطالبتون بسیار عالیه مرسی:*