شورای بین المللی سیاست گذاری گردشگری سلامت تشکیل می شود!

نویسنده: امین حسنی
بازدید: 573
ایجاد: 08:51:02 2022/06/27
بررسی: 21:41:21 2024/06/08

دبیرکل مرکز توسعه‌ی گردشگری سلامت کشورهای اسلامی گفت: با پیشنهاد مشترک این مرکز و فدراسیون گردشگری سلامت هند، شورای بین‌المللی سیاستگذاری گردشگری سلامت تشکیل می‌شود.

مجید زنگوئی از ایجاد شورای بین المللی سیاست گذاری گردشگری سلامت با هدف هم‌افزایی‌های بین‌المللی و اقدامات هماهنگ در توسعه‌ی صنعت گردشگری سلامت کشورها خبر داد. 

دبیرکل مرکز توسعه‌ی گردشگری سلامت کشورهای اسلامی افزود: شورای بین‌المللی سیاستگذاری گردشگری سلامت با حضور سازمان‌ها و تشکل‌های فعال در حوزه‌ی گردشگری سلامت کشورها وظایفی چون حمایت از برگزاری رویدادهای بین‌المللی، انتقال تجارب کشورها، شناسایی و معرفی فعالان حوزه‌ی سلامت و گردشگری سلامت بخش‌های خصوصی و ارائه‌ی مشوق‌ها در زمینه‌ی فعال‌سازی کشورها در معرفی ظرفیت‌های حوزه‌ی سلامت و گردشگری سلامت را عهده‌دار خواهد بود. 

زنگویی خاطرنشان کرد: در نشستی که به همین منظور در شهر باکو برگزار شد تشکل‌های موثر در حوزه‌ی گردشگری سلامت و اسپا از کشورهای اسلامی و اتحادیه‌ی اروپا و هم‌چنین نمایندگان تشکل‌های مرتبط از کشورهای ایران، هند، ترکیه، ایتالیا، مالزی، آلمان و کرواسی به عنوان اعضای هیئت موسس جهت تعریف ساز و کارهای اجرایی این شورا انتخاب و مقرر شد نشست بعدی این شورا به دعوت مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی در حاشیه‌ی کنگره و نمایشگاه بین‌المللی بیمارستان‌های خصوصی در شهر تهران برگزار شود.

گردشگری سلامت یا مدیکال توریسم یعنی سفر به قصد دریافت خدمات درمانی و سلامت یا تندرستی. جرقه‌ی اولین سفرهای درمانی زمانی به ذهن بیماران خطور کرد که شهروندان یک کشور به دلایلی مانند نبود امکانات پزشکی مورد نیاز یا هزینه بالای یک جراحی خاص تصمیمی هوشمندانه گرفتند و به کشور دیگری سفر کردند.

ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه‌ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺴﺰا در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ی ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و داﻣﻨﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. 

گسترش صنعت گردشگری علاوه بر نقش و تاثیر آن در ابراز هویت ملی، موجب ارتقای ابعاد وسیع اقتصادی از جمله ایجاد فرصت‌های شغلی، درآمدزایی، کاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعی و رفاه در جامعه می‌شود. در ﻣﯿﺎن ﺣﻮزه‌ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ از ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ.

شورای بین المللی سیاست گذاری گردشگری سلامت تشکیل می شود! شورای بین المللی سیاست گذاری گردشگری سلامت تشکیل می شود! شورای بین المللی سیاست گذاری گردشگری سلامت تشکیل می شود! - 2024-06-08 21:41:21+3:30 دبیرکل مرکز توسعه‌ی گردشگری سلامت کشورهای اسلامی گفت: با پیشنهاد مشترک این مرکز و فدراسیون گردشگری سلامت هند، شورای بین‌المللی سیاستگذاری گردشگری سلامت تشکیل می‌شود. گردشگری, صنعت گردشگری, توسعه گردشگری, گردشگری سلامت, گردشگری درمانی, YaldaMedTour Barajin Salamat Road +98 Qazvin Qazvin, Qazvin Province, Iran. , info@yaldamedtour.com
img

دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی برای این محتوا درج نشده است. با درج دیدگاه خود، اولین نفر باشید!