نویسنده: آتیه شعبانی
بازدید: 333
ایجاد: 13:03:57 2022/10/21
بررسی: 21:41:21 2024/06/08

مناسب برای

بزرگسالان

مدت زمان بازدید
0/5 تا 1 ساعت

استام سمنان- گرمسار- 1/5 کیلومتری جنوب شرق گرمسار و حدود 500 متری شرق نه حصار

بازدید دارد

موقعیت جغرافیایی قلعه خرابه نه حصار

قلعه‌ی خرابه‌ی نه‌حصار در استان سمنان، 1/5 کیلومتری جنوب شرق گرمسار و حدود 500 متری شرق روستای نه‌حصار واقع شده است. قدمت این قلعه مربوط به دوره‌ی تاریخی و اسلامی است و در راستای حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی، از سوی سازمان میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان تملک شده است.

سیر تاریخی قلعه خرابه نه حصار

قلعه‌ی خرابه‌ی نه‌حصار گرمسار مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است. این اثر تاریخی در سال 1381 به ‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تاریخ ثبت ملی: 1381/03/25
شماره ثبت ملی: 5815
آدرس قلعه خرابه نه حصار: استام سمنان- گرمسار- 1/5 کیلومتری جنوب شرق گرمسار و حدود 500 متری شرق نه حصار
قلعه خرابه نه حصار قلعه خرابه نه حصار قلعه خرابه نه حصار - 2024-06-08 21:41:21+3:30 قلعه‌ی خرابه‌ی نه‌حصار در استان سمنان، 1/5 کیلومتری جنوب شرق گرمسار و حدود 500 متری شرق روستای نه‌حصار واقع شده است. قدمت این قلعه مربوط به دوره‌ی تاریخی و اسلامی است و در راستای حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی، از سوی سازمان میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان تملک شده است. قلعه خرابه شهرنه حصار گرمسار مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است. این اثر تاریخی۱۳۸۱ به ‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. YaldaMedTour Barajin Salamat Road +98 Qazvin Qazvin, Qazvin Province, Iran. , info@yaldamedtour.com قلعه خرابه نه حصار قلعه خرابه نه حصار قلعه خرابه نه حصار - قلعه‌ی خرابه‌ی نه‌حصار در استان سمنان، 1/5 کیلومتری جنوب شرق گرمسار و حدود 500 متری شرق روستای نه‌حصار واقع شده است. قدمت این قلعه مربوط به دوره‌ی تاریخی و اسلامی است و در راستای حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی، از سوی سازمان میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان تملک شده است. قلعه خرابه شهرنه حصار گرمسار مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است. این اثر تاریخی۱۳۸۱ به ‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. استام سمنان- گرمسار- 1/5 کیلومتری جنوب شرق گرمسار و حدود 500 متری شرق نه حصار +98 استام سمنان- گرمسار- 1/5 کیلومتری جنوب شرق گرمسار و حدود 500 متری شرق نه حصار استام سمنان- گرمسار- 1/5 کیلومتری جنوب شرق گرمسار و حدود 500 متری شرق نه حصار IR نمایش و مسیریابی در نقشه گوگل قلعه خرابه نه حصار قلعه خرابه نه حصار قلعه خرابه نه حصار - قلعه‌ی خرابه‌ی نه‌حصار در استان سمنان، 1/5 کیلومتری جنوب شرق گرمسار و حدود 500 متری شرق روستای نه‌حصار واقع شده است. قدمت این قلعه مربوط به دوره‌ی تاریخی و اسلامی است و در راستای حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی، از سوی سازمان میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان تملک شده است. قلعه خرابه شهرنه حصار گرمسار مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است. این اثر تاریخی۱۳۸۱ به ‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. استام سمنان- گرمسار- 1/5 کیلومتری جنوب شرق گرمسار و حدود 500 متری شرق نه حصار +98 استام سمنان- گرمسار- 1/5 کیلومتری جنوب شرق گرمسار و حدود 500 متری شرق نه حصار استام سمنان- گرمسار- 1/5 کیلومتری جنوب شرق گرمسار و حدود 500 متری شرق نه حصار IR نمایش و مسیریابی در نقشه گوگل Adults Persian English.

قلعه خرابه نه حصار

قلعه خرابه نه حصار - قلعه‌ی خرابه‌ی نه‌حصار در استان سمنان، 1/5 کیلومتری جنوب شرق گرمسار و حدود 500 متری شرق روستای نه‌حصار واقع شده است. قدمت این قلعه مربوط به دوره‌ی تاریخی و اسلامی است و در راستای حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی، از سوی سازمان میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان تملک شده است. قلعه خرابه شهرنه حصار گرمسار مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است. این اثر تاریخی۱۳۸۱ به ‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. استام سمنان- گرمسار- 1/5 کیلومتری جنوب شرق گرمسار و حدود 500 متری شرق نه حصار +98 استام سمنان- گرمسار- 1/5 کیلومتری جنوب شرق گرمسار و حدود 500 متری شرق نه حصار استام سمنان- گرمسار- 1/5 کیلومتری جنوب شرق گرمسار و حدود 500 متری شرق نه حصار IR unknown
img

مکان‌های نزدیک

blue-dotمکان     green-dotکارگاه صنایع دستی     red-dotغذا و خوردنی     black-x-dotمحتوای فعلی     purple-dotخدمات شهری     black-dotشما اینجا هستید     staying-placeمحل اقامت در خدمات سلامت و زیبایی     health-companyمحل مرکز سلامت و زیبایی در خدمات سلامت و زیبایی     medical-placeمرکز خدمات سلامت و زیبایی

img

دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی برای این محتوا درج نشده است. با درج دیدگاه خود، اولین نفر باشید!