باغ لاله های اراک عجیب ترین انواع لاله را در این باغ ببینید!

نویسنده: امین حسنی
بازدید: 5098
ایجاد: 20:39:30 2021/04/13
بررسی: 21:41:21 2024/06/08

مناسب برای

معلولین کودکان بزرگسالان سالمندان

مدت زمان بازدید
1 تا 3 ساعت

بهترین فصل

بهار

استان مرکزی- اراک- بزرگراه خلیج فارس- کوی صنعتی اراک- میدان صنعت

بازدید دارد

نام های دیگر مکان

  • باغ لاله اراک
  • باغ لاله کوی صنعتی اراک

موقعیت جغرافیایی باغ لاله کوی صنعتی اراک

محله‌ی شهر صنعتی اراک در استان مرکزی و در محدوده‌ی مرکزی شهر اراک واقع شده است. این محله در منطقه‌ی ۱ قرار گرفته است و از شمال با خیابان آیت الله اراکی، خیابان پل شهر صنعتی، خیابان غدیر و خیابان پانزده خرداد و از شرق با میدان صنعت محدود شده است و با محله‌های ‌امام، راه آهن، بهشتی فاز دو، کوی کارمندان شهرک نفت مجاورت دارد. باغ لاله‌های اراک نیز در در پارک‌های درون همین محوطه طراحی و پیاده‌سازی شده است. در فضای 10000 متر مربعی باغ لاله کوی صنعتی اراک در سال 1399 حدود 120 هزار پیاز لاله کاشته شده که از نظر تنوع گونه‌ای بیشترین تنوع را در خود جای داده است.

آدرس باغ لاله های اراک: استان مرکزی- اراک- بزرگراه خلیج فارس- کوی صنعتی اراک- میدان صنعت
باغ لاله های اراک - عجیب ترین انواع لاله را در این باغ ببینید! باغ لاله های اراک - عجیب ترین انواع لاله را در این باغ ببینید! باغ لاله های اراک - 2024-06-08 21:41:21+3:30 محله‌ی شهر صنعتی اراک در استان مرکزی و در محدوده‌ی مرکزی شهر اراک واقع شده است. این محله در منطقه‌ی ۱ قرار گرفته است و از شمال با خیابان آیت الله اراکی، خیابان پل شهر صنعتی، خیابان غدیر و خیابان پانزده خرداد و از شرق با میدان صنعت محدود شده است و با محله‌های ‌امام، راه آهن، بهشتی فاز دو، کوی کارمندان شهرک نفت مجاورت دارد. باغ لاله‌های اراک نیز در در پارک‌های درون همین محوطه طراحی و پیاده‌سازی شده است. در فضای 10000 متر مربعی باغ لاله کوی صنعتی اراک در سال 1399 حدود 120 هزار پیاز لاله کاشته شده که از نظر تنوع گونه‌ای بیشترین تنوع را در خود جای داده است. باغ لاله های اراک - باغ لاله های اراک - باغ لاله های اراک - باغ لاله های اراک - YaldaMedTour Barajin Salamat Road +98 Qazvin Qazvin, Qazvin Province, Iran. , info@yaldamedtour.com باغ لاله های اراک - عجیب ترین انواع لاله را در این باغ ببینید! باغ لاله های اراک - عجیب ترین انواع لاله را در این باغ ببینید! باغ لاله های اراک - محله‌ی شهر صنعتی اراک در استان مرکزی و در محدوده‌ی مرکزی شهر اراک واقع شده است. این محله در منطقه‌ی ۱ قرار گرفته است و از شمال با خیابان آیت الله اراکی، خیابان پل شهر صنعتی، خیابان غدیر و خیابان پانزده خرداد و از شرق با میدان صنعت محدود شده است و با محله‌های ‌امام، راه آهن، بهشتی فاز دو، کوی کارمندان شهرک نفت مجاورت دارد. باغ لاله‌های اراک نیز در در پارک‌های درون همین محوطه طراحی و پیاده‌سازی شده است. در فضای 10000 متر مربعی باغ لاله کوی صنعتی اراک در سال 1399 حدود 120 هزار پیاز لاله کاشته شده که از نظر تنوع گونه‌ای بیشترین تنوع را در خود جای داده است. باغ لاله های اراک - باغ لاله های اراک - باغ لاله های اراک - باغ لاله های اراک - استان مرکزی- اراک- بزرگراه خلیج فارس- کوی صنعتی اراک- میدان صنعت +98 استان مرکزی- اراک- بزرگراه خلیج فارس- کوی صنعتی اراک- میدان صنعت استان مرکزی- اراک- بزرگراه خلیج فارس- کوی صنعتی اراک- میدان صنعت IR نمایش و مسیریابی در نقشه گوگل باغ لاله های اراک - عجیب ترین انواع لاله را در این باغ ببینید! باغ لاله های اراک - عجیب ترین انواع لاله را در این باغ ببینید! باغ لاله های اراک - محله‌ی شهر صنعتی اراک در استان مرکزی و در محدوده‌ی مرکزی شهر اراک واقع شده است. این محله در منطقه‌ی ۱ قرار گرفته است و از شمال با خیابان آیت الله اراکی، خیابان پل شهر صنعتی، خیابان غدیر و خیابان پانزده خرداد و از شرق با میدان صنعت محدود شده است و با محله‌های ‌امام، راه آهن، بهشتی فاز دو، کوی کارمندان شهرک نفت مجاورت دارد. باغ لاله‌های اراک نیز در در پارک‌های درون همین محوطه طراحی و پیاده‌سازی شده است. در فضای 10000 متر مربعی باغ لاله کوی صنعتی اراک در سال 1399 حدود 120 هزار پیاز لاله کاشته شده که از نظر تنوع گونه‌ای بیشترین تنوع را در خود جای داده است. استان مرکزی- اراک- بزرگراه خلیج فارس- کوی صنعتی اراک- میدان صنعت +98 استان مرکزی- اراک- بزرگراه خلیج فارس- کوی صنعتی اراک- میدان صنعت استان مرکزی- اراک- بزرگراه خلیج فارس- کوی صنعتی اراک- میدان صنعت IR نمایش و مسیریابی در نقشه گوگل Adults Persian English.

باغ لاله های اراک - عجیب ترین انواع لاله را در این باغ ببینید!

باغ لاله های اراک - محله‌ی شهر صنعتی اراک در استان مرکزی و در محدوده‌ی مرکزی شهر اراک واقع شده است. این محله در منطقه‌ی ۱ قرار گرفته است و از شمال با خیابان آیت الله اراکی، خیابان پل شهر صنعتی، خیابان غدیر و خیابان پانزده خرداد و از شرق با میدان صنعت محدود شده است و با محله‌های ‌امام، راه آهن، بهشتی فاز دو، کوی کارمندان شهرک نفت مجاورت دارد. باغ لاله‌های اراک نیز در در پارک‌های درون همین محوطه طراحی و پیاده‌سازی شده است. در فضای 10000 متر مربعی باغ لاله کوی صنعتی اراک در سال 1399 حدود 120 هزار پیاز لاله کاشته شده که از نظر تنوع گونه‌ای بیشترین تنوع را در خود جای داده است. استان مرکزی- اراک- بزرگراه خلیج فارس- کوی صنعتی اراک- میدان صنعت +98 استان مرکزی- اراک- بزرگراه خلیج فارس- کوی صنعتی اراک- میدان صنعت استان مرکزی- اراک- بزرگراه خلیج فارس- کوی صنعتی اراک- میدان صنعت IR unknown
img

مکان‌های نزدیک

blue-dotمکان     green-dotکارگاه صنایع دستی     red-dotغذا و خوردنی     black-x-dotمحتوای فعلی     purple-dotخدمات شهری     black-dotشما اینجا هستید     staying-placeمحل اقامت در خدمات سلامت و زیبایی     health-companyمحل مرکز سلامت و زیبایی در خدمات سلامت و زیبایی     medical-placeمرکز خدمات سلامت و زیبایی
img

دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی برای این محتوا درج نشده است. با درج دیدگاه خود، اولین نفر باشید!