بسته سلامت مقایسه

جراحی کلیه و مجرای ادراری (TUL)

جراحی کلیه و مجرای ادراری (TUL)
بیمارستان پاستور قزوین

حدود قیمت: 90000000 تا 18000000 تومان

نوع بیمار: از تمام کشورها

استان: استان قزوین

شهر: قزوین

852

0

جراحی دیسک کمر

جراحی دیسک کمر
بیمارستان پاستور قزوین

حدود قیمت: 40000000 تا  80000000 تومان

نوع بیمار: از تمام کشورها

استان: استان قزوین

شهر: قزوین

811

0

عمل آب مروارید

عمل آب مروارید
بیمارستان پاستور قزوین

حدود قیمت: 6000000 تا 12000000 تومان

نوع بیمار: از تمام کشورها

استان: استان قزوین

شهر: قزوین

851

0

عمل زیبایی بینی (رینوپلاستی)

عمل زیبایی بینی (رینوپلاستی)
بیمارستان پاستور قزوین

حدود قیمت: 17000000 تا 25000000 تومان

نوع بیمار: از تمام کشورها

استان: استان قزوین

شهر: قزوین

893

3

عمل زیبایی ماموپلاستی

عمل زیبایی ماموپلاستی
بیمارستان پاستور قزوین

حدود قیمت: 30000000 تا 50000000 تومان

نوع بیمار: از تمام کشورها

استان: استان قزوین

شهر: قزوین

883

1

back to top