خدمات سلامت و زیبایی

جراحی کلیه و مجرای ادراری (TUL)

جراحی کلیه و مجرای ادراری (TUL)
بیمارستان پاستور قزوین

حدود قیمت: تماس بگیرید

استان: استان قزوین

شهرستان: قزوین

2323

1

جراحی دیسک کمر

جراحی دیسک کمر
بیمارستان پاستور قزوین

حدود قیمت: تماس بگیرید

استان: استان قزوین

شهرستان: قزوین

2157

0

عمل آب مروارید

عمل آب مروارید
بیمارستان پاستور قزوین

حدود قیمت: تماس بگیرید

استان: استان قزوین

شهرستان: قزوین

2097

0

عمل زیبایی بینی (رینوپلاستی)

عمل زیبایی بینی (رینوپلاستی)
بیمارستان پاستور قزوین

حدود قیمت: تماس بگیرید

استان: استان قزوین

شهرستان: قزوین

2268

4

عمل زیبایی ماموپلاستی

عمل زیبایی ماموپلاستی
بیمارستان پاستور قزوین

حدود قیمت: تماس بگیرید

استان: استان قزوین

شهرستان: قزوین

2151

4