بسته‌سلامت مقایسه

جراحی کلیه و مجرای ادراری (TUL)

جراحی کلیه و مجرای ادراری (TUL)
بیمارستان پاستور قزوین

حدود قیمت: 100000000 تومان

نوع مراجعه‌کننده: از تمام کشورها

استان: استان قزوین

شهر: قزوین

1075

0

جراحی دیسک کمر

جراحی دیسک کمر
بیمارستان پاستور قزوین

حدود قیمت: 60000000 تومان

نوع مراجعه‌کننده: از تمام کشورها

استان: استان قزوین

شهر: قزوین

1035

0

عمل آب مروارید

عمل آب مروارید
بیمارستان پاستور قزوین

حدود قیمت: 10000000 تومان

نوع مراجعه‌کننده: از تمام کشورها

استان: استان قزوین

شهر: قزوین

1082

0

عمل زیبایی بینی (رینوپلاستی)

عمل زیبایی بینی (رینوپلاستی)
بیمارستان پاستور قزوین

حدود قیمت: 20000000 تومان

نوع مراجعه‌کننده: از تمام کشورها

استان: استان قزوین

شهر: قزوین

1152

4

عمل زیبایی ماموپلاستی

عمل زیبایی ماموپلاستی
بیمارستان پاستور قزوین

ماموپلاستی بهترین انتخاب برای تغییر سایز سینه ها

حدود قیمت: 40000000 تومان

نوع مراجعه‌کننده: از تمام کشورها

استان: استان قزوین

شهر: قزوین

1108

1

back to top