خدمات سلامت و زیبایی

مقایسه
جراحی کلیه و مجرای ادراری (TUL)

جراحی کلیه و مجرای ادراری (TUL)
بیمارستان پاستور قزوین

حدود قیمت: 100000000 تومان

نوع مراجعه کننده: عمومی

استان: استان قزوین

شهرستان: قزوین

1679

0

جراحی دیسک کمر

جراحی دیسک کمر
بیمارستان پاستور قزوین

حدود قیمت: 60000000 تومان

نوع مراجعه کننده: عمومی

استان: استان قزوین

شهرستان: قزوین

1581

0

عمل آب مروارید

عمل آب مروارید
بیمارستان پاستور قزوین

حدود قیمت: 10000000 تومان

نوع مراجعه کننده: عمومی

استان: استان قزوین

شهرستان: قزوین

1568

0

عمل زیبایی بینی (رینوپلاستی)

عمل زیبایی بینی (رینوپلاستی)
بیمارستان پاستور قزوین

حدود قیمت: 20000000 تومان

نوع مراجعه کننده: عمومی

استان: استان قزوین

شهرستان: قزوین

1661

4

عمل زیبایی ماموپلاستی

عمل زیبایی ماموپلاستی
بیمارستان پاستور قزوین

ماموپلاستی بهترین انتخاب برای تغییر سایز سینه ها

حدود قیمت: 40000000 تومان

نوع مراجعه کننده: عمومی

استان: استان قزوین

شهرستان: قزوین

1535

1