هاجر محمدی چمنی

tourist guide راهنمای گردشگری رسمی هاجر محمدی چمنی

ارتباط با من

هاجر
محمدی چمنی
0
0
0
8 سال
استان قزوین |
انگلیسی |

یک فارغ التحصیل در رشته گردشگری که شیفته پژوهش و در میون گذاشتن آموخته هاشه. کارم رو از راهنمایی در بناهای تاریخی و موزه های شهر قزوین شروع کردم و حالا همراه با گردشگرانی که دوستدار تاریخ و معماری و فرهنگ هستند هم قدم می شم، سابقه برگزاری تور و کارگاه های آموزشی تخصصی کودک و نوجوان دارم و در حال حاضر در رشته ایران شناسی تحصیل می کنم.