سکینه زارعی موینی

tourist guide راهنمای گردشگری رسمی سکینه زارعی موینی

ارتباط با من


سکینه
زارعی موینی
0
0
0
استان قزوین |
فارسی |

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی صنعتگر و هنرمند رشته سفال و سرامیک ( تاسیس کارگاه سفال و سرامیک از سال 94) راهنمای تاریخی_فرهنگی و راهنمای استان و شهر قزوین