خدمات سلامت و زیبایی

ای ام اس (EMS) بانوان

ای ام اس (EMS) بانوان
مجموعه کراسفیت تالار شهر قزوین

حدود قیمت: تماس بگیرید

استان: استان قزوین

شهرستان: قزوین

1125

2

کراسفیت (Crossfit) بانوان

کراسفیت (Crossfit) بانوان
مجموعه کراسفیت تالار شهر قزوین

حدود قیمت: تماس بگیرید

استان: استان قزوین

شهرستان: قزوین

1022

1

ایروبیک بانوان

ایروبیک بانوان
مجموعه کراسفیت تالار شهر قزوین

حدود قیمت: تماس بگیرید

استان: استان قزوین

شهرستان: قزوین

508

1

تمرینات فانکشنال بانوان

تمرینات فانکشنال بانوان
مجموعه کراسفیت تالار شهر قزوین

حدود قیمت: تماس بگیرید

استان: استان قزوین

شهرستان: قزوین

801

1

تی آر ایکس (TRX) بانوان

تی آر ایکس (TRX) بانوان
مجموعه کراسفیت تالار شهر قزوین

حدود قیمت: تماس بگیرید

استان: استان قزوین

شهرستان: قزوین

1186

1